Dar alanlarda muhteşem uygulama olanakları DORMA TST Sistemine geniş geçiş olanağı sağlar. Çok yönlü olarak
uygulanabilmesinin sebebi sadece bu değildir. DORMA FTST model aynı zamanda fonksiyonların devamlılığını sağlayan mekanizmala'
güvenlik ek kontrolü ve özel radar hareket sensörleri eklenebilir. Acil Çıkış ve Panik Kaçış kapılarında gerekli olan "Milsiz Otomatik Kaya
Kapı" özelliği ile 1000 - 4000 mm. geçiş aralığında size en iyi hizmet DORMA FTST modelinde fonksiyonların devamlılığını sağlayan
mekanizmalara, güvenlik ek kontrolü ve özel radar hareket sensör eklenebilir. Böylelikle Acil Çıkış ve Panik Kaçış kapılarında gerekli oba
"Milsiz Otomatik Kayar Kapı" özelliği ile 1000-4000 mm. geçiş araları size en iyi hizmeti verir. Estetik, fonksiyon ve ısı izolasyonu DORMA