Cephelerin çirkin görünüşleri yeni teknolojilerle modernize edilir. Yapılan projeye göre spider cephe detayı dwg gibi çeşitler uygulanabilir. Spider cephe sistemlerini diğer çeşitlerden ayıran en önemli özellik bu sistemde taşıyıcı olarak alüminyum yerine faklı bir tutucu ile yapılmış olmasıdır. Bu sistemler daha şeffaf cepheler elde edilir.