Strüktür daha çok mimaride kullanılan bir kavram olup inşaat mühendisliğindeki karşılığı taşıyıcı sistem olup Ingilizcesi “Structure”dır. Sadece yapı anlamında da kullanılabilen strüktür kavramı bir çok farklı elemanların bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapının, bir bütün olarak taşıyıcılığını anlatmak için de kullanılmaktadır.

Biçim meydana gelmeden önce bir tasarı olarak vardır. Örnek olarak, bir su bardağının biçimi hangi malzeme ve hangi teknikle yapılırsa yapılsın (ister camı üfürerek. ister ahşabı oyarak veya bir metali bükerek yapılsın) bağımsız bir tasarım olarak vardır.