Panorama X10

O, 8 + 8 mm ya da 1 0+1 O mm temperli lamine camlar ile uygulanmaktadır. Zeminin düz ve eğimsiz olduğu alanlarda tercih edilir.
Cama baskı sağlamak amacı ile yan yüzeyinde açılan özel setuskur vidalar ve iç baskı plakaları yardımı ile sıkıştırma sağlanır. En önemli özelliği; camda oluşabilecek hata ve kırılmalarda hızlı ve hasarsız müdahale imkanı sağlar. Taşıyıcı gövde yapısı, tercihe göre oval ya da köşeli kapak kullanımına imkan tanır.
2 kN/m yatay yüklere dayanıklıdır.